Мисия на неправителствената организация

- Да съхранява, представя и развива многообразното духовно и културно наследство чрез музика, танци, песни, игри, обичаи, ритуали и други изкуства;  
- Да съдейства за осъществяването на политика и нови идеи за култура на местно, регионално, национално и международно ниво, с оглед насърчаване на социалната интеграция в Европейския съюз;  
- Да създава и развива качествени поддържащи системи и проекти за младежки дейности и да стимулира духовните заложби и двигателната култура на младите хора и такива в неравностойно положение, като ги приобщава към ценностите и постиженията на изкуството и културата в България;  
- Да създава условия за взаимодействие и сътрудничество между обществото и местните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, инициативи, младежко творчество и културен диалог.

Цели на организацията

- Да съхранява, представя и развива многообразното духовно и културно наследство чрез музика, танци, песни, игри, обичаи, ритуали и други изкуства;  
- Да съдейства за осъществяването на политика и нови идеи за култура на местно, регионално, национално и международно ниво, с оглед насърчаване на социалната интеграция в Европейския съюз;  
- Да създава и развива качествени поддържащи системи и проекти за младежки дейности и да стимулира духовните заложби и двигателната култура на младите хора и такива в неравностойно положение, като ги приобщава към ценностите и постиженията на изкуството и културата в България;  
- Да създава условия за взаимодействие и сътрудничество между обществото и местните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, инициативи, младежко творчество и културен диалог.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info